KURALLAR
XONE TASARIM ÖDÜLLERİNE KATILIM KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına açık olan ödüllere katılım koşulları aşağıdadır.

 • Genel Şartlar
  • Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
  • Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
  • Ödülleri düzenleyen Birlik’de çalışan biri veya çalışanlardan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
  • Ödülleri düzenleyen Birlik Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
  • Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

            Yukarıda yeralan hususlar tüm ürün grupları ve kategoriler için başvuranları kapsamaktadır.

Üretilmiş Ürün ile katılım (Ürün Kategorisi)

 1. Üretilmiş, bitmiş ürünler arasında gerçekleştirilecek bir değerlendirme sistemidir. Sisteme başvuruyu ürünün tasarımcısı, üretimin gerçekleştiği firma ile  gerçekleştirmelidir.
 2. Ürün tasarımcısı üniversite mezunu olan ve/veya doktora yapan kişiler olarak tanımlanmıştır.(Herhangi bir tasarım üniversitesi mezunu olma şartı aranmamaktadır.)
 3. Sertifika ödül ilan tarihinden itibaren son beş yıl içersinde geçerli Türk Patent Enstitüsü’ne endüstriyel tescili için başvurmuş ve pazara sunulmuş olan, ticarileşmiş ürün sahipleri de, tescil belgelerini sunma koşuluyla ödüle başvurma hakkına sahiptir.
 4. Ödüle ekip olarak katılım mümkündür.

 Yeni Tasarım ile katılım (Fikir Kategorisi)

 1. Bitmiş ürün olmaksızın maket, prototip yada 3D çizim ile katılım sağlanabilmektedir.
 2. Üniversite mezunu olan ve/veya doktora yapan kişiler başvuru yapabilir. (Herhangi bir tasarım üniversitesi mezunu olma şartı aranmamaktadır.)
 3. Ödüle ekip olarak katılım mümkündür.

Ödüle başvuran her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile ödüle başvuran varsa diğer başvuruları ödül kapsamından çıkarılacak ve varsa verilmiş olan ödüller geri alınacaktır.
Bu şartlara uymayanların projeleri ödüle başvurmamış sayılır.

XONE – SERAMİK TASARIM ÖDÜLÜNE BAŞVURU KOŞULLARI VE BAŞVURANLARDAN İSTENİLENLER

 “XONE - Seramik Tasarım Ödülleri”ne başvurmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Şartname, ödüle başvuru katılım koşulları ve diğer ilgili tüm dokümanlar “www.xonedesign.com” web sitesinden temin edilecek ve başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 2. Tüm başvuranlar web sitesinden temin edilecek “XONE – Seramik Tasarım Ödül Şartnamesi”ni okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve yüklenmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapmalıdırlar:

  1) Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)
  2) Taahhütname (Başvuru Belgesi 2)
  3) Diploma / Doktora belgesi (Başvuru Belgesi 3)
  4) Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)
  5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  (Başvuru Belgesi 5)
  6) Tasarım

 3. Ürün kategorisi ödüllerine başvuranlar ürünlerini (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde, A2 yatay boyutta, ölçekli olarak maksimum 3 MB boyutunda, aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, sayfanın üst kısmına firma ve tasarımcı adı/adları, alt kısmına ürün açıklaması hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde (Ort. 100- 200 kelime) yazılacaktır. Ürün Kategorisinde ödüle başvurulan ürün numunesinin yarışma komitesince belirlenecek adrese gönderilmesi gerekmektedir.


 1. Fikir kategori ödüllerine başvuranlar tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde, A2 yatay boyutta, ölçekli olarak maksimum 3 MB boyutunda, dosya ismini projenin rumuzu olarak belirleyip yarışmanın web  adresine gönderecektir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın üst kısmına üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ ve kategori bilgileri, alt kısmına ise tasarım açıklaması hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde (Ort. 100- 200 kelime) yazılacaktır. Maket, prototip bulunuyor ise numunesinin yarışma komitesince belirlenecek adrese gönderilmesi gerekmektedir.


 1. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her başvurana bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan kişiler başvuru yapmış sayılmayacaktır.
 2. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden,ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 3. Başvuranlar, her tasarım/ürün için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla/ürün ile katılabileceklerdir.
 4. Başvuranlardan web sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek Birlik’e göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.
 5. Fikir kategorisinde gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, başvuranın kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje ödül kapsamından çıkarılacaktır.
 6. XONE – Seramik Tasarım Ödüllerine başvuran her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.


             
Bize Ulaşın İletişim Formu Hızlı Erişim

Ad Soyad (*)
E-posta (*)
Telefon (*)
Mesajınız
 
(*)doldurulması zorunlu alanlar

 
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat, Çankaya
Telefon: +90.312.447 27 40
Fax: +90.312.446 96 05
E-mail: xonedesign@xonedesign.com
 
http://www.cimentobirlik.org http://www.turkishceramics.com/ http://www.oaib.org.tr/tr