KURALLAR
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına açık olan yarışmanın katılım koşulları aşağıdadır.

Genel Şartlar

 • Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
 • Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
 • Yarışmayı açan Birlik’de çalışan biri veya çalışanlardan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
 • Yarışmayı açan Birlik Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
 • Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Yukarıda yeralan hususlar tüm ürün grupları ve kategoriler için başvuranları kapsamaktadır.

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Kategorisi Özel Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin Mimarlık, Tasarım , Güzel Sanatlar ve Mimarlık - Mühendislik Fakülteleri bünyesindeki bölümlerde okuyan lisans ve yükseklisans öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir.
 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacak ve ödülleri geri alınacaktır.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“XONE Seramik Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.xonedesign.com” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 2. Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,  aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve yüklenmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler:

  1)Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)
  2)Taahhütname (Başvuru Belgesi 2)
  3)Öğrenci Belgesi (Başvuru Belgesi 3) (Önemli: Yarışma proje teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.)
  4)Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)
  5)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  (Başvuru Belgesi 5)
  6)Tasarım

 3. Yarışmaya başvuranlar tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde, A2 yatay boyutta, ölçekli olarak maksimum 3 MB boyutunda, dosya ismini projenin rumuzu olarak belirleyip yarışmanın web  adresine gönderecektir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın üst kısmına üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ ve kategori bilgileri, alt kısmına ise tasarım açıklaması hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde (Ort. 100- 200 kelime) yazılacaktır.

 1. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
 2. Öğrenci kategorisi için birinci aşamada jüri üyeleri tarafından seçilen ve ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan tasarımların geliştirilerek birinci aşamada olduğu gibi, web sitesi yoluyla OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 4. Yar��şmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla katılabileceklerdir.
 5. Yarışmacılardan web sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek Birlik’e göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.
 6. Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri, kimlikleri birinci ve ikinci aşamada sadece yarışma sekreteryası tarafından bilinecektir.
 7. Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.  Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 8. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.


             
Bize Ulaşın İletişim Formu Hızlı Erişim

Ad Soyad (*)
E-posta (*)
Telefon (*)
Mesajınız
 
(*)doldurulması zorunlu alanlar

 
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat, Çankaya
Telefon: +90.312.447 27 40
Fax: +90.312.446 96 05
E-mail: xonedesign@xonedesign.com
 
http://www.cimentobirlik.org http://www.turkishceramics.com/ http://www.oaib.org.tr/tr